I forbindelse med aksjeutvidelsen ble det tildelt drøyt 11,5 millioner aksjer til 9,5 kroner per aksje.

Pengene vil blant annet bli brukt til kjøpe av eierandeler innen kraftproduksjon og utvikling av nye kraftproduksjonsprosjekter, heter det i en børsmelding.

På Euronext Growth ca 12. april

Etter utstedelsen av nye aksjer vil det være knapt 75 millioner aksjer i Norsk Solar, noe som verdsetter selskapet til rundt 710 millioner kroner.

Norsk Solars forretningsidé er å bistå bedrifter i energiomstillingen. Selskapet satt i produksjon 59 MW solkraft i Ukraina og Pakistan, og har også et anlegg under konstruksjon i Vietnam.

Det er forventet at selskapet vil komme i handel på Euronext Growth rundt 12. april.

Storeier Valinor er tildelt drøyt en million aksjer i forbindelse med aksjeutvidelsen, og vil fortsette å være den dominerende eieren. Det er vindkraftmilliardær Lars Helge Helvig som eier Valinor.