De første installasjonene forventes å være ferdig mot slutten av andre kvartal