– Jeg skulle ønske at flere nettselskap var litt mer spørrende og søkende, og selv ønsket å øke sitt eget kompetansenivå om solenergi. Nettbransjen i Norge har vært veldig ulempe- og problemfokusert, sier fagansvarlig for solenergi i Multiconsult og styremedlem i Solenergiklyngen Bjørn Thorud.

I flere artikler har Europower rettet søkelyset over den norske solbransjens frustrasjon over kryssende regelverk som de mener ikke er tilpasset utbygging av solenergi i Norge. Bransjeaktører opplever at bedrifter bygger mindre anlegg enn de egentlig ønsker.