I forrige uke kom Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) offensivt ut og uttrykte sterk tro på at solkraft får en viktigere rolle å spille fremover.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen er glad for at det nå kan virke som om NVE tar solkraft mer på alvor enn tidligere.

– Vi er enig med NVE at potensialet er enormt. Men det er tross alt en nedgang på hvor mye solkraft som ble installert i 2020 fra 2019, så det er jo fortsatt en vei igjen å gå, sier Berentsen til Europower.

– Men opplever dere ikke at dette er nye toner fra NVE?

– Vi er jo glad for at NVE uttaler seg positivt om solenergi; sier at potensialet er stort og at vi trenger mer tall på produksjon og liknende. At de tar en rolle er fint, mener hun.

Nå forventer Solenergiklyngen at arbeidet fortsetter.

– Ja, vi håper at de fortsetter med det arbeidet de har begynt på. Det er fortsatt flere ting som er usikkert, for eksempel om Elhub. Så håper jeg at vi kan sette oss ned og se på tallene – det er det fortsatt behov for. Vi vil at både NVE og andre miljøer øker sin kompetanse på sol.

– Hva blir viktig for dere i denne saken fremover?

– Rammebetingelser vil være veldig viktig fremover. Og her sitter NVE helt klart med nøkkelen. For det er fortsatt begrensninger. Det er mulig å gjøre reguleringer enklere og rydde i gammelt regelverk som er laget for vannkraften. Sol er en helt annen teknologi, så det trengs tilpassinger, avslutter hun.