Pressemelding fra Statkraft: Anleggene blir lokaliser i en åtte kilometer radius fra hverandre i Cadiz-regionen med en total kapasitet på 234 MWp. Investeringsrammen er 200 millioner euro. – Jeg