Pressemelding fra Statkraft:

Anleggene blir lokaliser i en åtte kilometer radius fra hverandre i Cadiz-regionen med en total kapasitet på 234 MWp. Investeringsrammen er 200 millioner euro.

– Jeg er glad for at vi har forpliktet oss til å investere i hele byggingen av disse fire nye solparkene i Cadiz. Vårt nylige oppkjøp av Solarcentury i november 2020 posisjonerte Spania ytterligere som et stort marked for Statkrafts solavtrykk fremover og selskapets samlede strategi er å utvikle åttegigawatt sol- og vindkraft innen 2025.