Med oppkjøpet blir Statkraft en ledende utvikler av solkraft i Europa. Solarcenturys prosjekter omfatter mange markeder i