Pressemelding fra Statsbygg: Gjennomgangen har skjedd