Pressemelding fra Vattenfall: Solenergiparkene skal bygges på land som er eid av K3. Tanken er å bygge flytende varianter i tillegg til landbaserte solenergiparker.