Sola skinner like mye på havet som på land. Samtidig begynner det å bli trangt om plassen for landbaserte solcelleparker.

Solenergi på havet kan derfor være en aktuell løsning, ikke minst fordi vannet også gir en naturlig kjøleeffekt på solpanelene.

Samtidig er vind og havstrømminger en utfordring. Men nå har forskere ved Sintef Ocean utviklet en modell av et flytende solkraftverk som tåler mye juling.

– Nyskapende samarbeid med Equinor og Moss Maritime

Modellen består av 64 moduler som er koblet sammen, og er testet ut i havbassenget hos Sintef, som følge av et samarbeid med Moss Maritime og Equinor. Testen viste at teknologien er godt rustet til å håndtere slike komplekse installasjoner.

– Samarbeidet mellom Moss Maritime og Equinor er nyskapende fordi det utforsker muligheten til å installere på utsatte lokaliteter, sier forskningsdirektør Øyvind Helland hos Sintef Ocean til NTNU/Sintefs forskningsavis Gemini.no.

– Dagens konsepter er for det meste designet for innsjøer og vannkraftreservoar, og mange av dem ville komme til kort om de ble utsatt for bølger, sier han.

Sintef Ocean er også involvert i Equinors pilotanlegg for flytende sol utenfor Frøya. Målet er å utvide pilotanlegget til å bli ett fullskala forsknings- og utviklingsanlegg.