Pressemelding fra Captiva: Avtalen er en kombinasjon av aksjekjøp og emisjoner som gir Captiva en majoritetspost på 51% i Broentech. - Vi har nå samarbeidet