Cloudberry har gjort flere oppkjøp i både vindkraft og vannkraft de siste månedene. Nå er de på gang