Kraftanmelding, inngikk nylig avtale med Småkraft AS om levering av kraftomsetnings- og prognostiseringstjenester til deres drøyt 130 kraftverk. Nå kjøper