Etter å ha bygget opp SN Power til et ledende vannkraftselskap i