Kraftverket som ligger ved Breimsvatnet i Gloppen kommune utnytter 132 fallmeter og produserer næremere 20 GWh årlig, med sine nesten