Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har solgt 33,1 millioner aksjer i Aker Carbon Capture AS og 33,1 millioner aksjer i Aker Offshore Wind AS. Dette tilsvarer henholdsvis 5,85 prosent og 4,88 prosent av aksjene i selskapene, og staten har med dette solgt seg helt ut av selskapene. Salgene ble gjort gjennom auksjonsprosesser.

– Regjeringen har vært tydelig på at staten ikke er en langsiktig eier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.