Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet: Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet