Lave kraftpriser gir betydelig resultatnedgang for Statkraft. Det gjør blant annet