Ifølge en pressemelding fra selskapet, går TrønderEnergi går inn i Scandinavian Biogas som en industriell eier, med et langsiktig perspektiv og