Lyse har begynt å montere elbil-ladere på lyktestolper. Det er ledd i et testprosjekt i regi av Stavanger kommune. Den er basert på teknologi fra Zaptec.

Løsningen gir et dobbelt sett av tjenester – lys og lading – fra en og samme kabel. Men hvilke av de mange lyktestolpene i byer bør velges som ladepunkt, ut fra en kost-nyttevurdering?

Til nå har utbyggere vært nødt til å velge stolper manuelt. Men takket være to masterstudenter ved NTNU og veilederne deres, kan slike valg fra nå av gjøres smart og digitalt – ved hjelp av data som er åpent tilgjengelig, skriver NTNU/Sintefs nyhetstjeneste Gemini.no. Det nye dataverktøyet "ser" hvor slike ladepunkt bør ligge.