Agder Energis kraftverk Rygene ble stoppet 19. desember i 2019. Som Europower Energi omtalte i