Agder Energis kraftverk Rygene ble stoppet 19. desember i 2019. Som Europower Energi omtalte i fjor var det en ulyd fra kraftverkets eneste turbin som gjorde at produksjonen ble stoppet for inspeksjon. Da ble det oppdaget at løpehjulskammeret hadde sprukket og måtte byttes. Utbedringen på kraftverket i Arendalvassdraget har vært en komplisert og dyr prosess som ser ut til å koste rundt 70 millioner kroner. Det var Grimstad Adressetidende som først omtalte saken.

Komplisert arbeid

Arbeidet med å få på plass nytt løpehjulskammer er tidkrevende og komplisert.