El-drevet betongtrommel og utslippsfri byggeplass – Vi har startet en prosess mot en grønnere tilværelse på byggeplassene. Utslippene må ned, sa transportsjef Stein Hov i Norbetong. Betongproduksjon innebærer et stort energiforbruk. Men det trenger ikke være slik, tenkte Norbetong, som ble med på et Pilot-E-prosjekt