Dette gjøres for å videreføre og styrke Aker Solutions langsiktigesatsing på håndtering av CO2 fra