Pressemelding: Quant Insight gir Alta Kraftlag et verktøy som reduserer behandlingstider ved feil i nettet, gir analyseunderlag for vedlikehold og bidrar til riktigere