Pressemelding fra NVE: NVE har i sommer engasjert studenter for å