Prisen for full elektrifisering av Nordlandsbanen er blitt beregnet til rundt 14 milliarder kroner. Nå mener Jernbanedirektoratet at det er mulig å