Det er en god del usikkerhet knyttet til eksakt hvor mye strøm Bitcoin-systemet krever, men det er liten tvil om at forbruket er enormt. Da Europower Energi skrev om kryptomyntens strømforbruk tilbake i 2017 lå det beste estimatet på rundt 26 TWh årlig. Nå bruker Bitcoin strøm som nesten tilsvarer Norges totale årsforbruk.

Enorme mengder datakraft

Årsaken til at kryptovaluta trenger mye strøm ligger i det desentraliserte systemet. Den totale mengden bitcoins øker hele tiden. Taket på hvor mange bitcoins som til slutt kan være i omløp er 21 millioner og i skrivende stund er det tallet rundt 18,6 millioner.