Det er en god del usikkerhet knyttet til eksakt hvor mye strøm Bitcoin-systemet krever, men det er liten tvil om at forbruket er enormt. Da Europower