Pressemelding fra Last Mile Solutions AS. 5G-dekningen skyter fart, men for de fleste datatransportbehov i en smartby-sammenheng er