I forrige uke kom det internasjonale energibyrået IEA ut med en spesialrapport om rollen kritiske mineraler i overgangen til ren fornybar energi.

– I dag viser dataene en uoverensstemmelse mellom verdens forsterkede klimaambisjoner og tilgjengeligheten av kritiske mineraler som er nødvendige for å realisere de ambisjonene, sier Dr. Faith Birol, sjef for IEA, i en pressemelding.

I rapporten har IEA sett på hvor mye den fornybare energinæringen trenger av forskjellige mineraler i 2020, 2030 og 2040.

En av mineralene som trekkes frem er kobber. Det er den det går mest av, og totalt trengte fornybarnæringen 5,7 millioner tonn kobber i 2020. Dette vil øke kraftig de neste 20 årene. I 2030 forventer IEA at det trengs 8,0 millioner tonn, og hele 10 millioner tonn med kobber i 2040.

Denne økte etterspørselen har allerede gitt store prisutslag. For kort tid siden gikk det nyhetsmeldinger om at ett tonn med kobber passerte 10.000 dollar for første gang. Når Europower sjekker prisutviklingen, ser vi at den har doblet seg det siste året.

Nå står kobberprisen i 10.606,39 dollar per tonn. Det tilsvarer 87.714 norske kroner. Tilbake i fjor, den 23. mars, sto kobberprisen i 4.526,13 dollar. Da var dollaren dyrere, men prisen var nesten halvparten likevel. I norske kroner tilsvarte det 51.009,49 kroner.

En slik dobling av prisen gir stort utslag for kostnadene knyttet til solpanel, vindturbiner, batterier og ikke minst strømnettet. Totalt har prisøkningen gitt fornybarbransjen en kostnadsøkning på hele 210 milliarder kroner.

Med dagens produksjon gir det en ekstrakostnad på 12,7 milliarder for verdens solpanel og 8 milliarder kroner for vindturbinene. Dette er imidlertid tom områder der produksjonen og bruken forventes å øke kraftig i årene fremover, så den totale kostnaden kan øke med mye mer.

Bruksområde Tonn 2020-pris 2021-pris Prisdifferanse
Solpanel 346 000 kr 17 649 283 540 kr 30 349 044 000 kr 12 699 760 460
Vindturbiner 217 000 kr 11 069 059 330 kr 19 033 938 000 kr 7 964 878 670
Batterier 119 000 kr 6 070 129 310 kr 10 437 966 000 kr 4 367 836 690
Strømnett 4 975 000 kr 253 772 212 750 kr 436 377 150 000 kr 182 604 937 250
Annet 58 000 kr 2 958 550 420 kr 5 087 412 000 kr 2 128 861 580
Totalt 5 715 000 kr 291 519 235 350 kr 501 285 510 000 kr 209 766 274 650

Tabellen viser hvor mange tonn med kobber som brukes av fornybarbransjen hvert år, og hvor mye det utgjør i kroner med utgangspunkt i dagens og fjorårets kobberpriser.

IEA-sjefen er ikke i tvil om at verden trenger tilgang til mye mer mineraler hvis det skal være mulig å lykkes med det grønne skiftet.

– Hvis ikke dette adresseres så kan denne sårbarheten forsinke og fordyre fremdriften mot en ren energifremtid, og dermed hemme den internasjonale innsatsen for å håndtere klimaendringene, sier Birol.