Det er stor interesse for å etablere datasentre i Norge. Aldri