Etter halvannet års drift er det gjennomført en studie av det