Elkem bygger for tiden et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand. Piloten, som representerer en investering