Pressemelding:

Anlegget, som kalles Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend), kan markere starten på en avkarbonisering av industriklyngen i Humber-området, som har noen av de høyeste utslippene i Storbritannia.

H2H Saltend støtter britiske myndigheters mål om å opprette minst én industriklynge med lave CO2-utslipp innen 2030, og verdens første netto nullutslippsklynge innen 2040. Prosjektet baner også vei for visjonen til Zero Carbon Humber-alliansen, som Equinor og partnerne kunngjorde i 2019.

Kjemisk industri ved Hull

Prosjektet skal holde til i Saltend Chemicals Park nær Hull. Den innledende fasen omfatter en 600-MW autotermisk reformator med karbonfangst, som skal omdanne gass til hydrogen.

Det vil gi industrikunder i parken muligheten til å gå helt over til hydrogen. Kraftverket i parken kan gå over til en blanding som består av 30 prosent hydrogen og naturgassblanding. Dette vil redusere utslippene med nærmere 900 000 tonn CO2 per år.

I de neste prosjektfasene kan H2H Saltend utvides til å betjene andre industrielle brukere i parken og i hele Humber-området, som har 55 000 ansatte bare i produksjonssektoren, og bidra til at klyngen kan nå målet om null utslipp innen 2040.

Blått og grønt hydrogen

Dette vil bane vei for et storskala hydrogennettverk som er åpent for både blått og grønt hydrogen, i tillegg til å være nettverk for transport og lagring av fanget CO2.

Det anslås at en overgang i brennstoff til hydrogen kan skape 43.000 nye jobber i de energiintensive industrigrenene i hele Storbritannia.

– Verden vil fortsatt ha behov for mer energi med lavere utslipp for at vi skal nå målene i Parisavtalen. Det krever en omfattende avkarbonisering av bransjen, der vi mener at karbonfangst og -lagring samt hydrogen kan, og må, spille en betydelig rolle. Med private og offentlige investeringer og en støttende linje fra britiske myndigheter, vil H2H Saltend-prosjektet demonstrere mulighetene, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør i Equinor.

– px Group er glad for å støtte H2H Saltend-prosjektet, som er en milepæl for energiovergangen i Storbritannia. Vi er fast bestemt på å bidra til at bransjen når nullutslippsmålet, sier Geoff Holmes, konsernsjef for px Group, som eier og driver Saltend Chemicals Park.

PRESSEMELDINGEN fra Equinor er forkortet og redigert av Europower Energi.