Equinor har gått inn med penger i det private fusjonsenergiselskapet Commonwealth Fusion Systems (CFS) i USA. CFS er