EU anser karbonfangst og -lagring (CCS) som et nøkkelverktøy for å redusere de skadelige virkningene av karbonintensive sektorer (som