Pressemelding fra eSmart:

Rust på aldrende infrastruktur er utfordrende for energiselskaper. Energinets infrastruktur består av en rekke stålmaster som er bygget hovedsakelig på 1960- og 1970-tallet. Med et maritimt klima står selskapet overfor en stor utfordring når det gjelder inspeksjon av rust.

–Vi trengte en løsning for å effektivisere rustinspeksjonene våre og samtidig forbedre den helhetlige vedlikeholdsprosessen, sier Kenneth Nørup Knudsen, teamleder og seniorspesialist i Energinet.

- Samarbeidet med eSmart Systems gir oss tilgang til en verktøykasse innen kunstig intelligens og inspeksjonsstyring i verdensklasse, og muligheten til å delta i utformingen av denne helt nye modulen er et spennende trinn på vår innovasjons- og digitaliseringsreise.