Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen. Det vil kunne bidra til