Pressemelding fra Olje- og energidepartementet: Senteret har siden starten i 2012 utviklet, testet og kvalifisert CO 2 -fangstteknologi. Teknologisenteret drives av statsforetaket Gassnova og selskapene Equinor, Shell og Total. Staten