Økt fornybar og uregulerbar kraftproduksjon og økt effektbehov hos kundene, gir nye utfordringer for kraftselskapene. Greenbird har derfor utviklet en digital løsning for at nettselskaper effektivt skal kunne bruke data fra etablerte og nye målepunkter, som smarte strømmålere (AMS).

For å kunne utvikle teknologien ytterligere og nå ut til nye markeder har Greenbird nå hentet inn 5 millioner euro, eller drøye 50 millioner kroner, i ny vekstkapital. Det er Nysnø som investerer sammen med det tyske kraftselskapet EnBW New Venture og engelske ETF Partners, melder selskapet i en pressemelding.

- Fremtidens energisystemer trenger et smartere, sikrere og mer fleksibelt kraftnett. Denne datadrevne revolusjonen skjer nå. Energiselskaper er allerede i gang for å tilpasse seg gjennom nye forretningsmodeller, men må bruke mye tid på å samle og strukturere data. Greenbird løser dette med sin innovative integrasjonsplattform Utilihive, slik at nettselskaper bruker langt mindre tid fra datainnhenting til verdiskapning, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø Klimainvesteringer.

Til flere markeder

Ifølge Thorsten Heller, administrerende direktør i Greenbird, ble integreringsplattformen Utilihive utviklet for å overvinne ineffektivitetene som forårsaker forsinkelser og dyre distribusjoner for sikker OT / IT-integrering. Løsningen gjør det mulig å effektivt hente inn, analysere og bruke en stadig økende mengde data. Slike verktøy er sentrale for å gjøre kraftsystemene mer digitale, fleksible og distribuerte.

- Vi har demonstrert med kunder som TPC i Taiwan og EnBW i Tyskland at vi er i stand til å redusere varigheten på typiske implementeringsprosjekter og levere på bare noen få dager eller uker, der tradisjonelle systemintegratorer vanligvis ville ha brukt mellom 18 måneder og 24 måneder, forklarer han i pressemeldingen.

- Våre kunder er globale energiselskaper som bruker Utilihive for å håndtere data fra over 50 millioner målepunkter. På denne måten kan de drifte kraftnettet mer effektivt og med større fleksibilitet. Nå er vi klare til å bygge selskapet videre og nå ut i flere globale markeder, savslutter Heller.