Den norske energigiganten inngikk en kontrakt med lokale EirGrid om levering av reserveanlegg til det nasjonale strømnettet i tilfelle utfall.

– Vi er glade for å ha fullført vårt andre batteriprosjekt i Irland bare ett år etter at vi fikk opp det første i Kilathmoy, sier administrerende direktør Kevin O'Donovan i Statkraft Irland i en pressemelding.

Han påpeker at batterianlegget i Kilathmoy ble koblet inn tre ganger i januar som følge av ustabilitet i nettet.

Skal reagere øyeblikkelig

– Avkarboniseringen av energinettet vårt vil trenge økt batterikapasitet for å gi den viktige nettstabiliteten og sikre integreringen av fornybar energi, sier O'Donovan.

Hovedformålet med batteriet er ikke å lagre vindkraft, men å reagere øyeblikkelig på de frekvenssvingningene som skyldes økende mengder variabel kraftproduksjon.

I likhet med Statkrafts 11 MW Kilathmoy-anlegg som kom drift i april 2020, er det nye Kelwin-2 også et hybridsted der batteriet deler nettforbindelse med en vindpark.