Haugaland Kraft og Lyse går inn med 50 millioner kroner i Datek, et selskap som leverer IoT-produkter og løsninger. De to