Produktet til Heimdall Power er en kule med sensorer som fanger opp tilstanden til linjer på strømnettet. Kulen festes direkte på linjen og siden behandles data om blant