Å ha et bilde over IKT-sikkerhetstilstanden blir stadig viktigere