Norge kan produsere mer kraft ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Men, er det mulig å gjøre ekstreme oppgraderinger og samtidig få positive miljøeffekter.