En stor andel av klimagassutslippene kommer fra landbruket, og en av de største kildene er fordøyelsen til storfe. Alle drøvtyggere slipper ut metan, men promp og rap fra dyr som lever