Pressemelding: Dette gir håp om at mikronett kan være et miljøvennlig alternativ til dyre investeringer i det sentrale distribusjonsnettet og