Pressemelding fra Morrow Batteries: - I den siste seleksjonsrunden har vi hatt fire veldig gode alternativer. Alle har virkelig stått på og levert