Med investeringsbeslutningen for karbonfangstanlegget i Brevik ligger den endelige avgjørelsen om bygging i hendene på Stortinget. Der vil det bli tatt endelig vedtak i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, ifølge en