– Vår vindfangstteknologi vil gjøre flytende havvind konkurransedyktig allerede i 2022-2023, noe som er minst ti år tidligere enn konvensjonelle flytende havvindparker, sier Ole Heggheim, sjef i Wind Catching Systems, til Europower.

Da Heggheim og de andre to gründerne Asbjørn Nes og Arthur Kordt startet selskapet Wind Catching Systems i 2017 var ambisjonen klar. De skulle radikalt forbedre havvind-teknologien, og den skulle samtidig kunne operere uten subsidier.

Er hollandske korn-vindmøller egnet til havs?

Trioen, som har tung bakgrunn fra teknologi og industri, stilte seg spørsmålet om dagens teknologi var den riktige. Var teknologi basert på hollandske korn-vindmøller på land den beste metoden for flytende havvind? De mistenkte at så ikke var tilfelle.

De begynte å jobbe med en ide, som handlet om å designe et system med flere turbiner - med et design som ligner et seil på en trimaran seilbåt. Målet var å maksimere kraftproduksjonen på minst mulig areal.

Gründerne skjønte raskt at et slikt system ville både bli mer effektivt og vedlikeholdet ville bli mye enklere og billigere.

Illustrasjon av en havvindpark med både tradisjonelle turbiner og gründerselskapets "vindseil". Foto: Wind Catching Systems

De utviklet et "havvindseil" med et areal på 350x300 meter. 117 vindturbiner med en kapasitet på 1 MW hver er satt inn i "seilet". Dette designet mener selskapet er ideelt på Utsira, hvor det skal settes opp flytende havvind.

– Vår teknologi kan produsere betydelig mer energi per kvadratmeter enn dagens vindturbiner, mener Heggheim.

Alliansepartnere

I den videre utviklingen allierte de seg med Aibel, som har tung kompetanse på havkonstruksjoner, og forskere ved IFE (Institutt for energiteknikk).

– Målet er å gjøre det mulig for vindoperatører og utviklere å produsere strøm til en pris som konkurrerer med andre energikilder, uten subsidier, sier Heggheim.

Ole Heggheim, sjef og gründer i Wind Catching Systems, har store forventninger til "vindseilet" selskapet har utviklet. Foto: Wind Catching Systems

Investorer og italiensk vindtunell

I fjor kom Ferd og North Energy inn som investorer. Disse har totalt skutt inn 30 millioner kroner i utviklingen. Begge skriver i en pressemelding at de er begeistret og har store forventninger til teknologien og eksportmulighetene den kan gi.

Innovasjon Norge har også støttet Wind Catching Systems’ utvikling med 9 millioner kroner.

– Dette gjør at vi har et solid finansielt fundament til videreutvikling og bygge oss opp til å bli et selskap som virkelig vil kunne transformere havvindindustrien, sier Heggheim.

Neste steg nå er å teste teknologien i en avansert vindtunell i Milano. Selskapet håper å fullføre testingen og verifisering i løpet året og tilby de kommersielle utviklingsløsningene allerede neste år.