Stortinget har bedt regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav om at nye bygg og bygg som bygges omfattende om, skal være ladeklare.I den