Riksrevisjonen etterlyste blant annet flere ansatte med kompetanse på IKT-sikkerhet. Samtidig ble