Overgangen til et langt mer elektrifisert samfunn gjør at fremtidens DSO